adv_anders-blackwhite

Anders Flatabø

About Anders Flatabø

+47 991 06 080

Advokat

Anders Flatabø er cand. jur. fra 2000 fra Universitetet i Oslo. Anders Flatabø har tidligere arbeidet hos advokatene Poulsson, Sibbern og Trosdahl fra april 2006 til 2011 (advokatbevilling fra februar 2008). I årene 2002-2005 jobbet han med lovutredning i Fiskeri- og kystdepartementet, som prosjektleder og sekretær for Havressurslovutvalget. Anders Flatabø har hatt egen advokatpraksis siden 2011. Flatabø har også arbeidet som rådgiver i Mattilsynet Hovedkontoret med implementering av EU/EØS-rettsakter, med forvaltningsrevisjon i Kommunerevisjonen i Bærum, og som tolk i Forsvaret i Kosovo. Anders Flatabø arbeider med de fleste rettsområder med hovedvekt på barnerett, personskade, familierettslig og arverettslig skifte, fast eiendom og alminnelig formuesrett.

FAGOMRÅDER

Anders Flatabø arbeider med de fleste rettsområder med hovedvekt på kontrakts- og avtalerett, profesjonsansvaret, barnerett, personskade, familierettslig og arverettslig skifte, fast eiendom og alminnelig formuesrett.

SPRÅK

Engelsk, fransk, og tysk. Russisk og serbisk på konversasjonsnivå.

PUBLIKASJONER

NOU 2005:10 Havressursloven

www.jusinfo.no

www.baerum.kommune.no/files/RAPPORT_PLANSEKSJONEN

Telefon: + 47 23 23 93 00

Mobil: + 47 99 10 60 80

Email: anders@ruv.no