Advokatfirmaet RUV – en kort presentasjon

RUV er et advokatfirma som ble startet 1.1.2011 av advokat Anders Flatabø, og har kontoradresse Huitfeldts gate 49 i Oslo. Advokatfirmaet drev tidligere i advokatfellesskapet Poulsson, Sibbern & Trosdahl, som hadde holdt til i Ruseløkkveien 50 i Oslo siden begynnelsen av 80-tallet, og derav navnet RUV – for Ruseløkkveien.

Advokatfirmaet RUV driver allmennpraksis innenfor de fleste rettsområder, og har hyppige oppdrag for domstolene, fylkesnemndene mv.

Advokatfirmaet i RUV er spesialisert på blant annet profesjonsansvaret, barnefordeling, barnevern, personskade/pasientskade, fast eiendom og skiftesaker. Advokatene har også erfaring med større og komplekse saker mot stat, kommune og store selskaper.

RUV er fast rådgiver for det finansielle rådgivningsfirmaet Forvaltningshuset innen spørsmål om arv, arveavgift og familierettslige disposisjoner.

Våre advokater og advokatfullmektiger følger Regler for god advokatskikk i håndtering og avregning av oppdrag.

Vi driver flere juridiske informasjonsnettsider, herunder http://www.jusinfo.no, som er et juridisk oppslagsverk med informasjon om 28 av de mest sentrale rettsområder, og som også inneholder praktiske tips i forhold til håndtering av saker, forhandlinger, prosedyre, opptreden for domstolene for øvrig mv.

Våre advokater påtar seg oppdrag for private og bedrifter innenfor de fleste rettsområder med enkelte unntak med krav om oppdatert spesialkunnskap, blant annet bedriftsskatterett og skatteplanlegging. Vi tar saker over hele landet med hovedvekt på Oslo og det sentrale Østlandet.

RUV er følgende advokatforetak:

ADVOKATFIRMAET RUV Anders Christian Flatabø (Org nr. 996 276 155 MVA)