Vi kan bistå med opprettelse, utfylling og tilpasninger av juridiske dokumenter. Vi sikrer at formkravene er oppfylt, samt at disposisjonen er innenfor lovens disposisjonsrett, og ellers juridisk gunstig i forhold til andre muligheter sett opp mot det klientene forsøker å oppnå.

Vi har egne maler og tilgang til andre maler gjennom eks. Signform, slik at klienten er sikret en mest mulig dekkende og forståelig avtalestruktur og innhold.  Vi kan også utferdige dokumenter på andre språk, for eksempel engelsk. Se her språkkompetansen til de enkelte advokater hos oss.

Blant de dokumenter vil kan tilby bistand ved er:

Ektepakt

Testament (herunder gjensidig testament og arvepakt)

Kontrakter

Gjeldsbrev

Pantstillelse

Samboeravtale

Skifteavtale

Avtale om foreldreansvar, samvær og fast bosted etter barneloven

Fremtidsfullmakt/Åndelig testament (om vergemål mv.)

 

Vi tar normalt ikke oppdrag som innebærer transaksjon av fast eiendom.