Banner vist på webside 4

Kompetanse, innsikt og god rådgivning

Riktig rådgivning til rett tid gir optimale resultater. Advokatene i RUV holder til i Huitfeldts gate 49 ved Tjuvholmen i Oslo. Vi står for god rådgivning, solide prosedyrekunnskaper og meklingskompetanse

VÅR VISJON

Vi har ambisjoner om å være et kompetent fullservice advokatfirma for private og små- og mellomstore bedrifter og organisasjoner med hovedvekt på kontraktsrettslige tvister, fast eiendom, barn, straffesaker, personskade og skiftesaker.

VÅRE VERDIER

Våre kjerneverdier er juridisk kompetanse, faktisk situasjonsforståelse og effektivitet. Disse tre kjerneverdier fokuserer vi på, for å oppnå våre mål og optimale resultater for klienten gjennom korrekt rådgivning til rett tid.

VÅR FILOSOFI

Vår filosofi går ut på å sette mellommenneskelige hensyn høyt, idet vi som advokater vet hvordan tvister og domsutfall kan påvirke mennesker, personlig formue og relasjoner. Vi er derfor opptatt av at advokatens rådgivning skal være realistisk, informativ og i klientens interesse, slik at klienten kan ta informerte valg før, under og etter en tvist.

Våre tjenester

For mer utfyllende informasjon se menyen Tjenester ovenfor.

Fast eiendom

Vi har lang og god erfaring i forhold til saker vedrørende fast eiendom, og vi tar på oss oppdrag innenfor saker om feil og mangler etter avhendingsloven, håndverkertvister, butsadsoppføring/entreprise og naborett.

Prosedyre

Prosedyre er et viktig satsingsområde for oss, idet saker ofte kan vinnes på å kunne fremlegge rettslige og faktiske argumenter på en ryddig, tydelig og engasjerende måte. I tillegg er det viktig med kunnskap om eksaminasjon av parter, motparter, sakkyndige og vitner mv.

Barnefordeling

Barnefordelingssaker er et av firmaets kjerneområder, der vi besitter god kompetanse på de psykologfaglige hensyn som vektlegges i barnets-beste vurderingen, gangen i en barnefordelingssak, sakkyndiges rolle, samværssabotasje og barnebidrag mv. Firmaets lange og omfattende erfaring med barnefordelingssaker gir oss særskilte fortrinn i vanskelige barnefordelingssaker med høy konflikt, vold, psykopati eller samværsstans mv.

Barnevernssaker

Barnevernssaker er et av firmaets kjerneområder, der vi besitter god kompetanse gjennom lang og bred erfaring fra barnevernssaker innenfor omsorgsovertakelse, tilbakeføring, akuttvedtak og plassering på institusjon mv. Vi representerer privat part, og har gode resultater å vise til i alle typer barnevernssaker.

Personskade og pasientskade

Vi har god kompetanse på personskadesaker, som pasientskader, yrkesskade og skade etter motorvogn mv. (bilansvar). Vi kan rådgi rundt søksmålsrisiko, utmåling av erstatning, taktiske vurderinger opp mot skadevolder, medisinske vurderinger og mye mer.

Skiftesaker (arv, ektefeller og samboere)

Vi har god kompetanse på økonomiske oppgjør etter endt ekteskap eller samboerskap, samt arveoppgjør etter død. Vi kan bistå med råd og vegledning både under private skifter, så vel som ved offentlige skifter, skiftetvister for domstolene eller regulære søksmål med krav fra ekteskap, samboerskap eller arveoppgjør.

Hva våre klienter sier:

Jeg har brukt advokatene i RUV ved flere anledninger både til bedriften og privat, og har alltid opplevd godt juridisk håndverk, grundig informasjon og god service på et meget høyt nivå.
K.C. Spange (Gründer og CEO)